מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים - 236918

236918 - אלגוריתמים לעריכת מעגלים משולבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
 
  046918 תכן פיסי של מערכות וי.אל.אס.אי.       מקצועות זהים


מודלים ושפות לתאור גאומטרי של מעגלים. סגנונות עריכה, סינתזה, חיווט ומיקום, הקצאת שכבות, חיווט גלובלי, חיווט בערוצים, חיווט מקבילי, מיקום היררכי של מבנים, אנליזה, כיווץ חד-ממדי ודו-ממדי, בדיקת חוקיות, בדיקת קשירות. יצירה אוטומטית של מודלים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1403102 1986 vol. 4 north-holland. ohtsuki, t. ed layout design and verification, advances in cad

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:26:20