מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד תמונות דיגיטלי - 236860 (Current)

236860 - עיבוד תמונות דיגיטלי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע     או
  236201 מבוא לייצוג ועיבוד מידע     או
  236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב     או
 
  046200 עבוד ונתוח תמונות       מקצועות זהים


מבוא לראיה ממוחשבת ולעיבוד תמונות. אותות ומערכות ליניאריות בדו-מימד. דגימה ושחזור של תמונה בסריגים אפיניים, תיאור תופעת הקיפול. קוונטיזציה סקלרית ווקטורית, קוונטיזציה בשילוב משוב שגיאה לשיקולים חזותיים, טיפול בתמונות צבע. שיפור תמונות בפעולות נקודה, מסננים ליניאריים ולא ליניאריים, ניקוי רעש, שיפור חדות, גילוי שפות. שחזור תמונה - יסודות, שערוך סטטיסטי מבוסס ml ו-map, פונקציות הסתברות לתמונות, שימוש בדוגמאות כתחליף. התמרות ליניאריות ושאינן ליניאריות בדו-מימד. ייצוגים פירמידליים לתמונות. מבוא לתורת האינפורמציה, יתירות בתמונות, דחיסת תמונות ללא אובדן ועם אובדן. טומוגרפיה חישובית - התמרת ראדון והיפוכה, שיטות אלגבריות לשחזור מהיטלים. טיפול בסרטי וידאו - שערוך תנועה, ניקוי רעש בסרט, דחיסת וידאו.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
5 טאוב 12:30-14:30 ה פרופ' ברונשטיין אלכסנדר הרצאה 10 11
          פרויקט 11
5 טאוב 14:30-15:30 ה   תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
DEFNO 1989 prentice hall a-k- jain fundamentals of digital image processing
  1982 academic press a rosenfeld and a- kak digital picture processing

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:16:13