מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באלגוריתמי קירוב - 236829 (Previous)

236829 - סמינר באלגוריתמי קירוב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה, ופיתוח יכולות מחקריות של הסטודנטים.


הערות
הרישום לקורס ידני. ראה הוראות רישום
דרך הקישור לאתר הקורס.
ממוצע שעות הלימוד הינו שעתיים בשבוע.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
  טאוב 14:30-17:30 ד פרופ' א בר-יהודה ראובן הרצאה 10 10

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:53:19