מקצוע מידע על מקצוע : סמינר במערכות מחשבים - 236827

236827 - סמינר במערכות מחשבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  049060 היבטים מערכתיים של רשתות תקשורת       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מטרת הסמינר היא לפתח יכולת קריאה, הבנה וביקורת של מאמרים מקצועיים בעלי רמה גבוהה לפיתוח יכולות מחקריות של הסטודנטים.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:17:08