מקצוע מידע על מקצוע : תכנות מונחה עצמים - 236703 (Current)

236703 - תכנות מונחה עצמים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234319 שפות תכנות       מקצועות קדם
  236319 שפות תכנות     או
 
  046271 תכנות ותכן מונחה עצמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


גישה השוואתית לתכנות מונחה עצמים בשפות שונות. מושג העצם. מחלקות ומתודות, טיפוסי נתונים מופשטים, תורשה חד-כיוונית ורב-כיוונית. שימוש לצורך מימוש ממשקי משתמש. כתיבת תכניות בשפות תמ"ע שונות כולל java, smalltalk ו ++c.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 19.02.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
202 אולמן 09:30-11:30 ג ד"ר ליבוב אלכסנדר הרצאה 10 11
7 טאוב 12:30-14:30 ג   תרגול 11
 
202 אולמן 09:30-11:30 ג ד"ר ליבוב אלכסנדר הרצאה 10 12
301 אולמן 12:30-14:30 ב   תרגול 12


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
QA7664.B83 חובה 1919 addison-wesley timothy budd an introduction to object-oriented programming

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:31:11