מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביואינפורמטיקה - 236523 (Current)

236523 - מבוא לביואינפורמטיקה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  134127 נושאים בביולוגיה   (   מקצועות קדם
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  134127 נושאים בביולוגיה   ( או
) 234112 מבוא למחשב - שפת סי ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  134127 נושאים בביולוגיה   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134127 נושאים בביולוגיה   ( או
) 234128 מבוא למחשב שפת פייתון ו -    
  134058 ביולוגיה 1   ( או
) 234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב ו -    
 
  134158 שיטות בביואינפורמטיקה למדעי החיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234523 מבוא לביואינפורמטיקה      
  234525 מבוא לביואינפורמטיקה מ'      


יסודות אלגוריתמיים, סטטיסטיים ומעולם למידת המכונה המשמשים להבנת הגנום האנושי, האפיגנום, האבולוציה ומנגנוני מחלות. בכל שעור תתואר בעיה מתחום הביואינפורמטיקה, כולל הרקע הביולוגי שלה, ויוצגו עקרונות חישוביים לפתרון הבעיות. היישומים הביולוגיים בהם נעסוק יכללו: ניתוח רצף גנטי, ניתוח ביטוי גנים, רגולציה גנומית ואפיגנומית, קיפול חלבונים, וריאציה ואסוציאציות גנטיות, מיפוי מחלות, גנטיקה של אוכלוסיות, גנומיקה של סרטן וגנומיקה של תאים בודדים. נלמד גם ליישם את העקרונות בעזרת כלים ובסיסי נתונים מרכזיים מעולם הביואינפורמטיקה. במהלך הקורס יינתנו ארבעה תרגילי בית ,ובסוף הקורס התלמידים יבצעו פרויקט מחקרי מודרך ויציגו אותו ביום פוסטרים מרוכז.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנטים יוכלו:
1. להסביר עקרונות מרכזיים מעולם מדעי החיים.
2. להסביר ולהדגים אלגוריתמים וכלים סטטיסטיים מרכזיים הנמצאים בשימוש לפתרון בעיות בביואינפורמטיקה.
3. לנתח סוגים שונים של מידע ביולוגי בעזרת כלים חישוביים.
4. לתכנן ולבצע פרויקט מחקרי (קטן היקף) תוך שימוש במאגרי מידע ביולוגיים וכלים חישוביים.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ד ד"ר ארן דביר הרצאה 10 11
    09:30-10:30 ב   תרגול 11
 
    10:30-12:30 ד ד"ר ארן דביר הרצאה 10 12
    13:30-14:30 ה   תרגול 12


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 cambridge university press richard durbin, et al biological sequence analysis: probabilistic models proteins and nucleic acids
2001 wiley-interscience richard duda, peterhart, david stork pattern clasification

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:41:33