מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט במערכות פיתוח תוכנה - 236512

236512 - פרויקט במערכות פיתוח תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  7       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  234319 שפות תכנות       מקצועות קדם
  236321 שיטות בהנדסת תוכנה     או
  236360 תורת הקומפילציה     או


קורס זה נחשב כפרויקט לעניין קיום דרישות הסיום. מימוש פרויקט מחקר או קדם-מחקר במערכות פיתוח תוכנה. הפרויקט ירחיב את אחד הנושאים בתחומים של מערכות תוכנה, כגון: תורת ההידור, שפות תכנות, בדיקות תוכנה ושיטות אחרות בהנדסת התוכנה. הסטודנטים יעבדו בקבוצות קטנות בהנחיה של חבר סגל בכיר לעיתים בסיוע של אסיסטנט. הפרויקט ינוהל במערכת של מעקב גרסאות ויוגש בסיכומו דו"ח כתוב.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנטים יבינו את האתגרים במימוש מערכות פיתוח תוכנה וירכשו את המיומנויות הדרושות לכך.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1919 university of toronto w.m. wonham notes on control of discrete event systems

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:35:42