מקצוע מידע על מקצוע : קריפטולוגיה מודרנית - 236506

236506 - קריפטולוגיה מודרנית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  094412 הסתברות מ   (   מקצועות קדם
  104134 אלגברה מודרנית ח' ו -    
) 236343 תורת החישוביות ו -    
  104034 מבוא להסתברות ח'   ( או
  104134 אלגברה מודרנית ח' ו -    
) 236343 תורת החישוביות ו -    
 
  046270 מבוא לקריפטוגרפיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


סקירת התורה הקלאסית מקיסר עד שנון, כולל צפני הצבה, צפנים מושלמים ומרחק יחידות. צפני בלוקים aes, des ובחינת חוזקם. פונקציות תמצות ואימות. החידות של מרקל. חתימות חד פעמיות. צפני מפתח פומבי וחתימות. מבוא לתורת המספרים. rsa וגרסת רבין. שיתוף סוד. הוכחות ופרוטוקולי אפס-ידע, שיטת הזהוי של פיאט ושמיר. התחיבויות הדדיות. קריפטאנליזה דיפרנציאלית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 03:01:02