מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לבינה מלאכותית - 236501

236501 - מבוא לבינה מלאכותית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות צמודים
 
  096210 יסודות בינה מלאכותית ויישומיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שיטות יוריסטיות לחיפוש במרחבי מצבים. חיפוש בעצי משחק. שיטות ליצוג ידע באמצעות: לוגיקה, רשתות סמנטיות, מערכות מסגרת, רשתות הסתברותיות. נושאים נוספים לפי בחירת המרצה: מערכות לומדות, עיבוד שפות טבעיות, מערכות מומחה, תכנון.
מועדי בחינות 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
304
307
308
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 14.07.2022 א
300
301
305
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ב 03.10.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב סמסטר
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 11
705 אולמן 13:30-14:30 ג מר טובול ספיר תרגול 11
 
1 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 12
5 טאוב 14:30-15:30 א מר ביטון דביר דוד תרגול 12
 
1 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 13
    15:30-16:30 ב מר עוגן רועי משה תרגול 13
 
1 טאוב 10:30-12:30 ד ד"ר קרן שרה אייזנש הרצאה 10 14
6 טאוב 09:30-10:30 ד גב חקלאי טל תרגול 14


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:18:04