מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מערכות הפעלה - 236364

236364 - מבנה מערכות הפעלה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046267 מבנה מחשבים   (   מקצועות קדם
) 234119 מבוא למערכות הפעלה ו -    
  234119 מבוא למערכות הפעלה   ( או
) 234267 מבנה מחשבים ו -    
 
  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה      
  234120 מערכות הפעלה      
  234123 מערכות הפעלה      


תהליכים וחוטים ( threads ): יצירה ושיתוף פעולה (סינכרוניזציה), אלגוריתמי תזמון ומדדי ביצוע, ניהול זכרון וירטואלי: אלגוריתמי דפדוף. גילוי והחלצות מקפאון. הרחבות במבנה מערכת ההפעלה למחשב רב-מעבדים ולמערכות מבוזרות: מודלים, תקשורת בין מעבדים, ניהול זיכרון משותף מבוזר, מערכות קבצים על רשת מחשבים.


נערך בתאריך 02/02/2023 בשעה 23:36:36