מקצוע מידע על מקצוע : תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי. - 236354

236354 - תכנון מעגלי וי.אל.אס.אי.
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2   5 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים   (   מקצועות קדם
) 234247 אלגוריתמים 1 ו -    
  234247 אלגוריתמים 1   ( או
) 234262 תכן לוגי ו -    
 
  046237 מעגלים משולבים - מבוא ל-וי.ל.ס.י.       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס עוסק בעקרונות תכנון מעגלי vlsi בסיליקון, החל מרמת הטרנזיסטור וכלה במבנים מורכבים ( דוגמת pla ו-ram ). יעשה שימוש בכלי תיב"ם ( cad ) לתכנון ברמת המסכה, ומתוך תאים סטנדרטיים. הסטודנטים יבצעו "מיני פרוייקט" תכנוני.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:04:29