מקצוע מידע על מקצוע : תורת החישוביות - 236343 (Previous)

236343 - תורת החישוביות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות קדם
 
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214912 מודלים חישוביים לפרחי הוראה      
  097447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות      
 
  094250 מבוא לחישוביות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מכונות טורינג, מודלי חישוב שונים ושקילותם למכונות טורינג. התזה של צ'רץ. מושג המכונה האוניברסלית. בעיות בלתי כריעות. סיבוכיות זמן וסיבוכיות מקום. מושג הרדוקציה והרדוקציה הפולינומית. חסמים לחישוב דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי והקשר ביניהם. משפט קוק.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים
המתפרסמים באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
200
201
303
304
305
306
307
311
312
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 ד 22.07.2020 א
403
303
304
309
310
311
312
503
706
פישבך
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 25.09.2020 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 11
          פרויקט 11
3 טאוב 15:30-16:30 א מר קצלניק דור תרגול 11
 
2 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 12
          פרויקט 12
9 טאוב 14:30-15:30 ב גב קסלסי ענבר תרגול 12
 
2 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 13
          פרויקט 13
3 טאוב 15:30-16:30 ג מר רומם פלד שחר תרגול 13
 
2 טאוב 10:30-12:30 ב פרופ. ישי יובל הרצאה 10 14
          פרויקט 14
3 טאוב 12:30-13:30 ה מר רפאל עידו תרגול 14
 
2 טאוב 12:30-14:30 א פרופ. ישי יובל הרצאה 20 21
          פרויקט 21
  טאוב 17:30-18:30 ד   תרגול 21
 
2 טאוב 12:30-14:30 א פרופ. ישי יובל הרצאה 20 22
          פרויקט 22
8 טאוב 10:30-11:30 ד מר טלמון אוהד תרגול 22
 
        פרופ. ישי יובל הרצאה 60 69
          פרויקט 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 09:01:13