מקצוע מידע על מקצוע : תורת החישוביות - 236343 (Current)

236343 - תורת החישוביות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות קדם
 
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  106843 תורת החישוביות ס'      
  214912 מודלים חישוביים לפרחי הוראה      
  237343 תורת החישוביות      
  097447 מבוא לחישוביות וסיבוכיות      
 
  094250 מבוא לחישוביות       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מכונות טורינג, מודלי חישוב שונים ושקילותם למכונות טורינג. התזה של צ'רץ. מושג המכונה האוניברסלית. בעיות בלתי כריעות. סיבוכיות זמן וסיבוכיות מקום. מושג הרדוקציה והרדוקציה הפולינומית. חסמים לחישוב דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי והקשר ביניהם. משפט קוק.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להכיר מודלים של חישוב, בפרט את מודל מכונת טיורינג.
2. להבדיל בין בעיות כריעות לבעיות בלתי כריעות.
3. להכיר את מושג החישוב היעיל (בזמן או בזיכרון), ויוכל לסווג בעיות לכאלה הניתנות לפתרון יעיל ובעיות "קשות חישובית".
4. להבין וליישם את מושג הרדוקציה בין בעיות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
203
205
206
300
301
303
304
307
308
309
310
311
500
501
503
504
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
13:00-16:00 א 05.02.2023 א
      ג 28.02.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 12:30-14:30 א פרופ' ישי יובל הרצאה 10 11
          פרויקט 11
9 טאוב 12:30-13:30 ב   תרגול 11
 
1 טאוב 12:30-14:30 א פרופ' ישי יובל הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    11:30-12:30 ד   תרגול 12
 
1 טאוב 12:30-14:30 א פרופ' ישי יובל הרצאה 10 13
          פרויקט 13
5 טאוב 14:30-15:30 א   תרגול 13
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ' ישי יובל הרצאה 20 21
          פרויקט 21
3 טאוב 10:30-11:30 ה   תרגול 21
 
311 אולמן 10:30-12:30 ב פרופ' ישי יובל הרצאה 20 22
          פרויקט 22
4 טאוב 14:30-15:30 ג   תרגול 22
 
        פרופ' ישי יובל הרצאה 60 69
          פרויקט 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 11:48:00