מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת באינטרנט - 236341

236341 - תקשורת באינטרנט
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5   2 1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1       מקצועות קדם
  236334 מבוא לרשתות מחשבים     או
 
  046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא לאינטרנט ול-tcp/ip. שכבת ה-ip. פרוטוקלי ניתוב פנימי וחיצוני. השוואה בין פרוטוקולים המבוססים על החלפת וקטורי מרחקים לבין פרוטוקולים המבוססים על הפצת מצב מקומי. פרוטוקולים להפצה. פרוטוקולים להזמנת משאבים . פרוטוקול tcp. שיפור הביצועים של tcp. ה-www ופרוטוקולי http. דרכים להגדלת התעבורה של שרת web.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 addison-wesley r. stevens 3-1 tcp/ip illustrated, vol
1995 prentice hall c. huitema routing in the internet
1996 morgan kaufman l. peterson and b. davie computer networks, a system approach

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:44:12