מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתורת הצפינה - 236309 (Current)

236309 - מבוא לתורת הצפינה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104134 אלגברה מודרנית ח'       מקצועות קדם
  104279 מבוא לחוגים ושדות     או
 
  046207 מבוא לתורת הצפינה       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מושגי יסוד: תיקון שגיאות, גילוי שגיאות ותיקון מחיקות. קודים לינאריים. קודי hamming. מבוא לתורת השדות הסופיים. קודי reed-solomon, קודי bch וקודי alternant. אלגוריתמי פענוח. חסמים על הפרמטרים של קודים לתיקון שגיאות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 31.01.2023 א
  ב 20.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
5 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' רוט רוני הרצאה 10 11
5 טאוב 16:30-17:30 ד   תרגול 11

נערך בתאריך 29/11/2022 בשעה 02:57:48