מקצוע מידע על מקצוע : מאיצים חישוביים ומערכות מואצות - 236278

236278 - מאיצים חישוביים ומערכות מואצות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  046209 מבנה מערכות הפעלה   (   מקצועות קדם
) 046267 מבנה מחשבים ו -    
  234123 מערכות הפעלה   ( או
) 234267 מבנה מחשבים ו -    
  046209 מבנה מערכות הפעלה   ( או
) 236267 מבנה מחשבים ו -    
  234123 מערכות הפעלה   ( או
) 236267 מבנה מחשבים ו -    
 
  046274 נושאים נבחרים בהנדסת מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות      


הקורס עוסק בנושאים עיוניים ומעשיים של מערכות מחשב מבוססי מאיצים חישוביים (כגון gpu ), ומתמקד בארכיטקטורת חומרה, מודלי חישוב, חיבור ואינטגרציה של מאיצים עם התקני פלט/קלט, אבסטרקציות תכנותיות ומערכת הפעלה, היבטי בטיחות מערכת, ותכן ומימוש מערכותהמשלבות מאיצים. המשלבות מאיצים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ירכוש ידע ב:
1. כלים מעשיים לתכנות gpu's כמאיצים לחישובים כלליים.
2. תכנון ומימוש מערכות המשלבות מאיצים חישוביים.
3. הבנת מבנה תוכנה וחומרה במאיצי קלט/פלט.
4. הכרת נושאי מחקר עיקריים בתחום.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2013 elsevier/morgan kaufmann david b. kirk and wen-mei w. hwu programming massively parallel processors, second edition: a hands-on approach
  2003 addison-wesley professional ravi budruk, don anderson, ravi budruk, don anderson, pci express system architecture, 1st edition

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 21:24:30