מקצוע מידע על מקצוע : ניהול פרויקטי תוכנה - 236270

236270 - ניהול פרויקטי תוכנה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236321 שיטות בהנדסת תוכנה       מקצועות קדם
 
  095140 תכנון פרויקטים וניהולם       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  095141 מבוא לניהול פרויקטים      
  095142 מבוא לניהול פרויקטים ר'      
  234270 ניהול פרוייקטי תוכנה      


הקורס סוקר את תחומי הידע השונים בניהול פרויקטים ומציג גישות ושיטות לתכנון, יישום וניהול פרויקטים בכלל, ופרויקטים גדולים בתעשיית התוכנה בפרט. מחזור החיים של פרויקט: יזום, תכנון, ביצוע, מעקב ובקרה וסגירת פרויקט. מבנה תכולת העבודה ( wbs ), שיטות לאומדני עלות ולו"ז, ניתוח תלויות ונתיב קריטי. ניתוח וניהול סיכונים בפרויקט. ניהול ובקרת עלויות, ניהול ערך מזוכה. ניהול האינטגרציה, ניהול הזמן, ניהול האיכות, ניהול הרכש, ניהול התקשורת, ניהול משאבי האנוש. בכל הנושאים יוצגו ויודגמו שיטות ספציפיות הממוקדות בפרויקטי תוכנה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יכיר שיטות מקובלות לניהול, תכנון, ויישום של פרויקטי תוכנה גדולים.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
821416200 2014 דיונון העמותה לניהול פרויקטים בישראל ncxij bes dicr apidel txeiwhim ( pmbok guide )
075516200 2013 ieee computer spciety project management institute, project management institute, software extension to the pmbok guide, 5th edition

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 03:53:26