מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מחשבים - 236267 (Current)

236267 - מבנה מחשבים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234118 ארגון ותכנות המחשב       מקצועות קדם
 
  046267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  106867 מבנה מחשבים ס'      
  234248 מבוא למחשבים ספרתיים      
  234267 מבנה מחשבים      
  237267 מבנה מחשבים      
 
  237267 מבנה מחשבים       מקצועות זהים


מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע (dataflow), שבירת תלויות מדומות. מעבדים סופרסקלרים ( out-of-order, vliw). מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זיכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות ,(tlb) הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה ( smt, gpgpu). מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה (fpga , cgra).

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל להבין:
1. את אבני הבניין של המחשב, את אופן העבודה של מעבדים מודרנים, ושיטות לתכנון.
2. מדדים לביצועי מעבדים ומערכת המחשב.
3. שיקולי תכנון מערכתיים של מערכות מחשב.
4. הקשרים וההשפעות ההדדיות בין רכיבי המעבד ומערכת המחשב.
מועדי בחינות 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
3
5
6
7
9
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ד 08.02.2023 א
      ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 16:30-18:30 ב פרופ' רפפורט ליהוא
פרופ' יועז עדי
הרצאה 10 11
          פרויקט 11
5 טאוב 08:30-09:30 ה   תרגול 11
 
2 טאוב 16:30-18:30 ב פרופ' רפפורט ליהוא
פרופ' יועז עדי
הרצאה 10 12
          פרויקט 12
5 טאוב 15:30-16:30 א   תרגול 12
 
2 טאוב 16:30-18:30 ב פרופ' רפפורט ליהוא
פרופ' יועז עדי
הרצאה 10 13
          פרויקט 13
5 טאוב 11:30-12:30 ג   תרגול 13


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:55:35