מקצוע מידע על מקצוע : עיבוד אותות, תמונות ומידע - 236200 (Current)

236200 - עיבוד אותות, תמונות ומידע
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
7     2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044130 אותות ומערכות       מקצועות קדם
  104174 אלגברה ליניארית במ'     או
  234125 אלגוריתמים נומריים     או
 
  236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לעיבוד וניתוח אותות ומקורות מידע בכלים דטרמיניסטיים והסתברותיים. נושאי הקורס: אפיון אותות ומערכות בשריג בדיד, ניתוח פורייה למערכות ליניאריות קבועות בזמן, ייצוג ועיבוד אותות במרחבים אלגבריים, שערוך סטטיסטי - סבירות מרבית, שיטות בייסיאניות, יסודות באותות אקראיים - תהליכי וינר, פואסון ומרקוב, סינון ליניארי, רעש אקראי, מודלים פרמטריים של תהליכים אקראיים ושערוכם, חסם קרמר-ראו, חיזוי ליניארי ואלגוריתמים אדפטיביים. הוכחת אופטימליות ויחידות של ייצוגי פורייה קצוצים לאותות בעלי אנרגית דיריכלה חסומה, קירוב לבעיית האשכול, ומבוא למיפויים פונקציונליים.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט ידע:
1. לאפיין מערכת ליניארית קבועה בזמן ולקשור את ניתוחה לתחום התדר
.2. לערוך המרה של ייצוג האותות, בחשיבה של מטריצות המייצגות מערכות ליניאריות ווקטורים המייצגים אותות.
3. להפעיל כלי שערוך סטטיסטי, פרמטרי וישיר למגוון בעיות יסוד בעיבוד מידע.
4. להפעיל שיטות סינון ליניארי, כגון מסנן וינר, למידע אקראי רועש.
5. לקבוע חסמי ביצועים על בעיות שערוך.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 08.02.2021 א
  א 07.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-12:30 ב פרופ. קימל רון הרצאה 10 11
    10:30-12:30 ד   תרגול 11


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 1992 prentice hall charles w. therrien discrete random signals and statistical signal processing
חובה 1988 macmillan sophocles j. orfanidis optimum signal processing: an introduction
  2001 mcgraw-hill athanasios papoulis and athanasios papoulis and probability, random variables and stochastic processes,4th edition

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:53:04