מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה" - 234326

234326 - פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  3     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234325 גרפיקה ממוחשבת 1       מקצועות קדם
 
  044347 מעבדה בעיבודים גרפיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236328 פרוייקט בגרפיקה ממוחשבת מ'      


יבוצע פרויקט על ציוד גרפי. הפרויקט יבוצע ע"י סטודנטים יחידים או בקבוצות קטנות בהשגחתם של אסיסטנטים ובהדרכת חבר סגל בכיר.


נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:08:43