מקצוע מידע על מקצוע : גרפיקה ממוחשבת 1 - 234325 (Current)

234325 - גרפיקה ממוחשבת 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
  234218 מבני נתונים 1     או
 
  035003 מערכות תיב"מ 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044345 עיבודים גרפיים במחשב      
  046345 גרפיקה ממוחשבת      
 
  205920 מבוא למחשב לדיגום ולתצוגה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


שימושים של גרפיקה ממוחשבת ומערכות גרפיות מתקדמות. גרפיקה רסטרית וגיאומטריה על הסריג הדיסקרטי. טרנספורמציות דו- ותלת-ממדיות. יצוג ותצוגה של עקומים ומשטחים פרמטריים ושל גופים תלת ממדיים. הסרת הבלתי נראה, מודלים של הצלה והצללה, מיפוי מרקמים, ומודלים של צבע.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 18.02.2021 א
  ג 16.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    09:30-11:30 ג פרופ/ח בן-חן מירלה הרצאה 10 11
    11:30-12:30 ג גב אדלשטיין מיכל תרגול 11

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 12:04:05