מקצוע מידע על מקצוע : גרפיקה ממוחשבת 1 - 234325

234325 - גרפיקה ממוחשבת 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות קדם
  234218 מבני נתונים 1     או
 
  035003 מערכות תיב"מ 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044345 עיבודים גרפיים במחשב      
  046345 גרפיקה ממוחשבת      
 
  205920 מבוא למחשב לדיגום ולתצוגה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
 
  236216 גרפיקה ממוחשבת 1       מקצועות זהים


שימושים של גרפיקה ממוחשבת ומערכות גרפיות מתקדמות. גרפיקה רסטרית וגיאומטריה על הסריג הדיסקרטי. טרנספורמציות דו- ותלת-ממדיות. יצוג ותצוגה של עקומים ומשטחים פרמטריים ושל גופים תלת ממדיים. הסרת הבלתי נראה, מודלים של הצלה והצללה, מיפוי מרקמים, ומודלים של צבע.


נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 10:51:27