מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מתמטיות ליישומי מחשב - 234299

234299 - שיטות מתמטיות ליישומי מחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 3   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   (   מקצועות קדם
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104016 אלגברה 1מ' ו -    
  104013 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו -    
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'   ( או
) 104167 אלגברה א ו -    
  104016 אלגברה 1מ'   ( או
) 104281 חשבון אינפיניטסמלי 2 ו -    
  104167 אלגברה א   ( או
) 104281 חשבון אינפיניטסמלי 2 ו -    
  104166 אלגברה אמ'   ( או
) 104281 חשבון אינפיניטסמלי 2 ו -    
 
  104214 טורי פורייה והתמרות אינטגרליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104221 פונקצ' מרוכבות והתמרות אינטגרליות      
  104223 מד"ח וטורי פוריה      
  104284 שיטות נומריות באלגברה לינארית      


טרנספורמציות לינאריות כולל קואורדינטות הומוגניות, פתרון מערכות של משוואות לינאריות, שיטת החילוץ עם pivoting, פרוק lu, מטריצות פס, פרוק qr, מערכות עם מטריצה מלבנית. אופטימיזציה בלי ועם אילוצים, מבוא לשיטות גרדינט, כופלי לגרנז'. פתרון של משוואות דיפרנציאליות רגילות ומערכות לינאריות של משוואות דיפרנציאליות, וקטורים וערכים עצמיים. מבוא לטורי פוריה והתמרות פוריה, dft, fft. קונבולוציה בדידה ורציפה. מבוא לפתרון של משוואות דיפרנציאליות חלקיות, משוואות פרבוליות ואליפטיות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 09/08/2022 בשעה 04:00:24