מקצוע מידע על מקצוע : לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב - 234293

234293 - לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'   (   מקצועות קדם
) 234145 מערכות ספרתיות ו -    
  044145 מערכות ספרתיות   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'   ( או
) 234145 מערכות ספרתיות ו -    
  044145 מערכות ספרתיות   ( או
) 234117 מבוא למדעי המחשב ח' ו -    
  234111 מבוא למדעי המחשב   ( או
) 234145 מערכות ספרתיות ו -    
  044145 מערכות ספרתיות   ( או
) 234111 מבוא למדעי המחשב ו -    
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  094347 מתמטיקה דיסקרטית      
  104002 מושגי יסוד במתמטיקה      
  104290 תורת הקבוצות      
  104293 תורת הקבוצות      
  106156 לוגיקה מתמטית      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234292 לוגיקה למדעי המחשב      


לקורס שתי מטרות: האחת היא להציג כלים בסיסיים שידרשו לסטודנט בהמשך לימודיו בקורסים בתאוריה של מדעי המחשב. המטרה השניה היא להכיר את הגישה וצורת המחשבה של מתמטיקה מופשטת. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות, יחסי שקילות, יחסי סדר, עוצמות קבוצות, שיטת הליכסון של קנטור. לוגיקה: תחשיב הפסוקים ותחשיב היחסים: סמנטיקה, מערכות הוכחה, משפטי שלמות ונאותות, משפטי קומפקטיות ושימושיהם. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:52:37