מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מחשבים - 234267

234267 - מבנה מחשבים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234118 ארגון ותכנות המחשב       מקצועות קדם
 
  046267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234248 מבוא למחשבים ספרתיים      
  236267 מבנה מחשבים      
 
  237267 מבנה מחשבים       מקצועות זהים


הערה: הקורס ניתן בסמסטר חורף תחת אותו שם ומספר הקורס 236267. מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע ( dataflow ), שבירת תלויות מדומות. מעבדים סופרסקלרים ( vliw , out-of-order ) מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זיכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות ( blt ), הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה ( tms, upgpg ). מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה ( agpf, argc ).


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 00:05:29