מקצוע מידע על מקצוע : מערכות ספרתיות ומבנה המחשב - 234252

234252 - מערכות ספרתיות ומבנה המחשב
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
5.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 4 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  044145 מערכות ספרתיות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  044252 מערכות ספרתיות ומבנה המחשב      
  044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים      
  234145 מערכות ספרתיות      
  234262 תכן לוגי      


אלגברה בוליאנית, המודל הספרתי. פונקציות מיתוג. שערים לוגיים ומערכת שלמה. הטרנזיסטור כמתג. מעגלים צירופיים וסדרתיים. המתודולוגיה הסינכרונית. מכונות מצבים. נקודה צפה. קודים לתיקון שגיאות. שפה לתיאור חומרה. מכונת פון נוימן, סט הפקודות, אופני מיעון, קפיצות. מחסנית וקישור שגרות. פסיקות. מעבד מצונר. זמן פעולה מול תפוקה. תלויות בקרה ותלויות מידע.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2012 morgan kaufman david haris, sarah harris digital design and computer architecture 2nd ed.
2011 morgan kaufmann john l.hennessy , david a. patterson computer atchirecture: a. quantitative approach 5th ed.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:20:27