מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למחשבים ספרתיים - 234248

234248 - מבוא למחשבים ספרתיים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044264 מערכות תכנה       מקצועות קדם
  234118 ארגון ותכנות המחשב     או
 
  234119 מבוא למערכות הפעלה       מקצועות צמודים
  234120 מערכות הפעלה      
 
  234267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236267 מבנה מחשבים      


1. המתודולוגיה הדינמית, מבנה ותפקוד היחידות הפונקציונליות במעבד.
2. קבוצת הפקודות.
3. מבנה המעבד הבנוי בשיטת הבקר + מסלול הנתונים.
4. pipeline בסיסי.
5. pipeline hazards.
6. היררכית הזיכרון.
7. קלט/פלט. (קורס זה מיועד לסטודנטים שלא למדו תכן לוגי).
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 the mit press ward and halstead computation structures
1997 morgan kaufmann hennessy and patterson computer organization design ( 2nd. ed. )

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 13:05:12