מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים 1 - 234247 (Previous)

234247 - אלגוריתמים 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב   (   מקצועות קדם
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים      
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  104287 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  104291 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      
 
  094226 מבוא לאלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  214910 אלגוריתמים נבחרים בתורת הגרפים      


הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לתיכון וניתוח אלגוריתמים, כולל שיטות סריקה, אלגוריתמים חמדנים, תכנון דינמי, רדוקציות, מסלולים משפרים, אלגוריתמים הסתברותיים, ושיטות אלגבריות. בקורס מציגים אלגוריתמים יעילים לשאלות יסוד בתורת הגרפים ובתחומים אחרים. בין השאר דנים בנושאים הבאים: סריקה לרוחב, סריקה לעומק, עץ פורש מינימום, מסלולים קלים ביותר, זרימה ברשתות, חתכים, התאמת מחרוזות, בעיות גיאומטריות ואלגבריות. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.


הערות
בקורס ייאכפו דרישות קדם וצמודים
המתפרסמים באתר לימודי הסמכה.
מועדי בחינות 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
602
604
605
606
607
700
701
702
703
704
705
706
707
708
800
801
802
803
804
805
806
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ד 04.08.2021 א
305
306
307
308
309
310
311
500
501
502
503
504
505
506
507
602
603
604
605
606
607
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ה 21.10.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    12:30-14:30 ב פרופ'ח שורץ רועי הרצאה 10 11
    16:30-17:30 ב פרופ' אבו נסאר אנטוניו תרגול 11
 
    12:30-14:30 ב פרופ'ח שורץ רועי הרצאה 10 12
    10:30-11:30 ג מר תיאושם אדראי תרגול 12
 
    12:30-14:30 ב פרופ'ח שורץ רועי הרצאה 10 13
7 טאוב 13:30-14:30 א מר בר-שלום גיא תרגול 13
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' שכנאי הדס הרצאה 20 21
    14:30-15:30 ג גנץ עמית תרגול 21
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' שכנאי הדס הרצאה 20 22
3 טאוב 10:30-11:30 ה פרופ' צחור תומר תרגול 22
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' שכנאי הדס הרצאה 20 23
214 נהול 11:30-12:30 ד סידי גל תרגול 23
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' שכנאי הדס הרצאה 20 24
216 נהול 11:30-12:30 ג פרופ' קמינסקי נתן תרגול 24
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' שכנאי הדס הרצאה 20 25
    15:30-16:30 ה לוי אלונה תרגול 25
 
2 טאוב 14:30-16:30 ד פרופ' שכנאי הדס הרצאה 20 26
        מר קוליק אריאל תרגול 26
 
        פרופ' שכנאי הדס הרצאה 60 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה מוציא לאור מחברים ספר
002232918 mit press thomas h. cormen introduction to algorithms.

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:30:31