מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים בתורת הגרפים - 234246

234246 - אלגוריתמים בתורת הגרפים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104167 אלגברה א   (   מקצועות קדם
) 234144 מתמטיקה דיסקרטית מ' ו -    
 
  234218 מבני נתונים 1       מקצועות צמודים
 
  044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094223 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  094224 מבני נתונים ואלגוריתמים      
  104287 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  104291 אלגוריתמים קומבינטוריים      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234247 אלגוריתמים 1      
  046002 תכן וניתוח אלגוריתמים      


הקורס כולל נושאים מתורת הגרפים בהדגשת שאלות אלגוריתמיות וסיבוכיות פתרונן. בין השאר יידונו הנושאים הבאים: מסלולי אוילר, אלגוריתמים למסלול קצר, עצים, עץ פורש מינימום, עצים מכוונים, למת האינסוף של קניג, מנית עצים, חיפוש לעומק ופרוק לרכיבים קשירים היטב, הקוד של הפמן, זרימה ברשתות, זרימות מקסימום - חתך מינימום. זרימה עם חסמים תחתונים, זרימת מינימום.


נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:33:25