מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב נ" - 234221 (Current)

234221 - מבוא למדעי המחשב נ'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4   2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234106 מבוא למדעי המחשב ר'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      


הקורס מיועד לסטודנטים בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול. מבנה המחשב. חומרה ותוכנה. ייצוג נתונים. מושגי יסוד ותכנות בשפת פיתון: ערכים, משתנים, ביטויים, טיפוסי נתונים בפייתון, התניות, חוגים (לולאות), פונקציות, רקורסיה, קלט/פלט (טקסטואלי וגרפי). סביבת הפיתוח של פייתון: שטח העבודה, הרצת תוכניות, ניפוי שגיאות. פיתוח מובנה של תוכניות, ארגון מידע במחשב. אלגוריתמים: פיתוח מונחה נכונות ואנליזת סיבוכיות בסיסית. פתרונות אלגוריתמים למיון, חיפוש, בעיות במספרים שלמים.


הערות
מיועד לחדשים מהנ.תעשיה וניהול
ומערכות מידע מתקבלי חורף תשפ"ב.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 17.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
310 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר כהן רמי הרצאה 10 11
          מעבדה 11
802 אולמן 14:30-16:30 ד מר מזאוי גסוב תרגול 11
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר כהן רמי הרצאה 10 12
          מעבדה 12
802 אולמן 08:30-10:30 ה מר אלול יונתן תרגול 12
 
310 אולמן 12:30-14:30 ב ד"ר כהן רמי הרצאה 10 13
          מעבדה 13
501 אולמן 12:30-14:30 ג מר אלול יונתן תרגול 13
 
        ד"ר כהן רמי הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2017 mit press john v. guttag int. to computation and programming using python, second edition

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:39:09