מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה דיסקרטית מ" - 234144

234144 - מתמטיקה דיסקרטית מ'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  094347 מתמטיקה דיסקרטית      
  104286 קומבינטוריקה      
  234129 מב.לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח      
  234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב      
  234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב      


קומבינטוריקה: עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עיקרון ההכלה וההפרדה, משוואות נסיגה, אינדוקציה. תורת הקבוצות: הגדרות בסיסיות, יחסים, פונקציות, יחס שקילות, יחס סדר, עוצמת קבוצות ומספרים קרדינליים, שיטת הליכסון של קנטור.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 13:56:36