מקצוע מידע על מקצוע : קומבינטוריקה למדעי המחשב - 234141 (Previous)

234141 - קומבינטוריקה למדעי המחשב
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104166 אלגברה אמ'   (   מקצועות קדם
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
  104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ'   ( או
) 104166 אלגברה אמ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104031 חשבון אינפיניטסימלי 1מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 104195 חשבון אינפיניטסימלי 1 ו -    
 
  044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094344 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094345 מתמטיקה דיסקרטית ת'      
  094346 מתמטיקה דיסקרטית      
  094347 מתמטיקה דיסקרטית      
  104286 קומבינטוריקה      
  234144 מתמטיקה דיסקרטית מ'      
  234246 אלגוריתמים בתורת הגרפים      


עקרונות ספירה בסיסיים, הבינום של ניוטון, עקרון ההכלה וההפרדה, רקורסיה ואינדוקציה, פונקציות יוצרות, חלוקות. גרפים מכוונים ולא מכוונים, עצים, ספירת עצים, מסלולים אוילריים, עצים מצביים ומספרי קטלן. הקורס מיועד לסטודנטים של מדעי המחשב.
מועדי בחינות 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין שעת בחינה יום תאריך מועד
7
8
9
טאוב
טאוב
טאוב
09:00-12:00 ו 22.10.2021 א
309
310
311
אולמן
אולמן
אולמן
09:00-12:00 ו 12.11.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
233 אמדו 09:30-13:30 א פרופ'ח יעקובי איתן הרצאה 10 11
          פרויקט 11
231 אמדו 14:30-16:30 א מר יוחננוב לב תרגול 11
 
233 אמדו 09:30-13:30 א פרופ'ח יעקובי איתן הרצאה 10 12
          פרויקט 12
234 אמדו 14:30-16:30 ג מר יוחננוב לב תרגול 12
 
        פרופ'ח יעקובי איתן הרצאה 60 69
          פרויקט 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר נוכחי מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1979 computer science press s. even graph algorithm
1973 the macmillan company s. even algorithmic combinatorics whrim ntxwim 3-1

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:33:56