מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים נומריים - 234125 (Current)

234125 - אלגוריתמים נומריים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104166 אלגברה א'   (   מקצועות קדם
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  104016 אלגברה 1/מורחב   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
  104281 חשבון אינפי 2   ( או
) 234114 מבוא למדעי המחשב מ' ו -    
 
  104032 חשבון אינפיניטסימלי 2מ'       מקצועות צמודים
  104281 חשבון אינפי 2      
 
  034033 אנליזה נומרית מ'       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  095295 שיטות אלגבריות בהנדסת נתונים      
  104283 מבוא לאנליזה נומרית      
  234107 אנליזה נומרית 1      
 
  084135 אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל       מקצועות מכילים


מערכות משוואות ליניאריות: חילוץ גאוס ופירוק lu, פירוק צ'ולסקי, מטריצות חיוביות מוגדרות, ריבועים פחותים והיפוך מוכלל של מטריצה, ריבועים פחותים משוקללים, רגולריזצית טיכונוב, מרחבי מכפלה פנימית ומרחבים נורמיים, אורתוגונליות, פירוק qr ושימושיו, ערכים עצמיים וערכים סינגולריים, פירוק svd ושימושיו, שיטות איטרטיביות בסיסיות למערכות ליניאריות ולבעיות ריבועים פחותים, נורמות של מטריצות, משפט גרשגורן, שיטת החזקה, אי יציבות נומרית ושגיאות נומריות, מטריצות טופליץ וסיבובית, פעולת הקונבולוציה, התמרת פורייה הדיסקרטית ואלגוריתם fft, פתרון איטרטיבי למשוואות אי-לינאריות סקלריות: שיטת החציה, שיטת ניוטון-רפסון, שיטת המיתר, חקר התכנסות.


הערות
מקצוע 104032 הוא קדם לאלגוריתמים
נומריים, אך ניתן ללמוד באותו סמסטר.
מועדי בחינות 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 23.02.2021 א
  ד 17.03.2021 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 א פרופ. אלעד מיכאל הרצאה 10 11
    14:30-16:30 ב   תרגול 11
 
    10:30-12:30 א פרופ. אלעד מיכאל הרצאה 10 12
    08:30-10:30 ג   תרגול 12
 
    10:30-12:30 א פרופ. אלעד מיכאל הרצאה 10 14
    14:30-16:30 א   תרגול 14
 
    10:30-12:30 א פרופ. אלעד מיכאל הרצאה 10 15
    12:30-14:30 ה   תרגול 15
 
    14:30-16:30 ד פרופ. לינדנבאום מיכאל הרצאה 20 21
    10:30-12:30 ד   תרגול 21
 
    14:30-16:30 ד פרופ. לינדנבאום מיכאל הרצאה 20 22
    12:30-14:30 ג   תרגול 22


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2015 ak peters press solomon justin nimerical algorithms
2006 prentice-hall peter j. olver and chehrzad shakiban applied linear algebra

נערך בתאריך 03/08/2020 בשעה 11:38:44