מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנות מערכות - 234124 (Current)

234124 - מבוא לתכנות מערכות
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4 2   2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234114 מבוא למדעי המחשב מ'       מקצועות קדם
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  044101 מבוא למערכות תכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094219 הנדסת תוכנה      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234122 מבוא לתכנות מערכות      
  104824 מבוא לתכנות מערכות      


השלמות שפת c: מצביעים, רשומות, ניהול זיכרון דינמי, רשימות מקושרות. ניהול גרסאות. הידור, קישור, ושימוש בספריות. פקודות shell בסיסיות. תכנות בפייתון. מבוא ל-++c: תכנות מונחה עצמים, מחלקות וטיפוסי נתונים מופשטים, מימוש והעמסת אופרטורים, תבניות, חריגות, ירושה ופולימורפיזם. דרישות, תכן ותבניות תכן, בדיקות תוכנה, uml.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ב 31.07.2023 א
  א 15.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 טאוב 14:30-16:30 א ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 10 11
          פרויקט 11
    12:30-14:30 ה   תרגול 11
 
1 טאוב 14:30-16:30 א ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 10 12
          פרויקט 12
    10:30-12:30 ב   תרגול 12
 
1 טאוב 14:30-16:30 א ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 10 13
          פרויקט 13
    10:30-12:30 ד   תרגול 13
 
1 טאוב 14:30-16:30 א ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 10 14
          פרויקט 14
    14:30-16:30 ג   תרגול 14
 
1 טאוב 14:30-16:30 א ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 10 15
          פרויקט 15
    10:30-12:30 ג   תרגול 15
 
2 טאוב 16:30-18:30 ד מר עדי ליאב הרצאה 20 21
          פרויקט 21
    14:30-16:30 ב   תרגול 21
 
2 טאוב 16:30-18:30 ד מר עדי ליאב הרצאה 20 22
          פרויקט 22
    14:30-16:30 ד   תרגול 22
 
2 טאוב 16:30-18:30 ד מר עדי ליאב הרצאה 20 23
          פרויקט 23
          תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:54:42