מקצוע מידע על מקצוע : מערכות הפעלה - 234123 (Current)

234123 - מערכות הפעלה
נקודות
זיכוי
4.5
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 6 3 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234218 מבני נתונים 1       מקצועות קדם
 
  234118 ארגון ותכנות המחשב       מקצועות צמודים
 
  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046210 מעבדה במערכות הפעלה      
  104823 מערכות הפעלה      
  234119 מבוא למערכות הפעלה      
  234120 מערכות הפעלה      
  236364 מבנה מערכות הפעלה      


הקורס מציג את הנושאים המרכזיים של מערכות הפעלה מודרניות, ובפרט: תהליכים וחוטים: זימון והחלפת הקשר, תיאום: בעיית הקטע הקריטי, סמפורים ומשתני תנאי, פסיקות, ניהול זיכרון: דפדוף, זיכרון וירטואלי, מערכת הקבצים. במסגרת התרגול, הסטודנטים יכנסו לעומקה של מערכת הפעלה מתקדמת.
מועדי בחינות 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  א 30.07.2023 א
  א 15.10.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 02/2022 , 2022/2023 אביב תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
2 טאוב 08:30-10:30 ד מר רסקין לאוניד הרצאה 10 11
          מעבדה 11
          פרויקט 11
    14:30-16:30 א   תרגול 11
 
2 טאוב 08:30-10:30 ד מר רסקין לאוניד הרצאה 10 12
          מעבדה 12
          פרויקט 12
    10:30-12:30 ד   תרגול 12
 
2 טאוב 08:30-10:30 ד מר רסקין לאוניד הרצאה 10 13
          מעבדה 13
          פרויקט 13
    14:30-16:30 ה   תרגול 13
 
2 טאוב 14:30-16:30 ב פרופ'ח צפריר דן הרצאה 20 21
          מעבדה 21
          פרויקט 21
    16:30-18:30 ב   תרגול 21
 
2 טאוב 14:30-16:30 ב פרופ'ח צפריר דן הרצאה 20 22
          מעבדה 22
          פרויקט 22
    16:30-18:30 ד   תרגול 22
 
2 טאוב 14:30-16:30 ב פרופ'ח צפריר דן הרצאה 20 23
          מעבדה 23
          פרויקט 23
    10:30-12:30 ה   תרגול 23


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2022 , 2022/2023 חורף תשפ"ג

נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 00:17:39