מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנות מערכות - 234122

234122 - מבוא לתכנות מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'     או
  234117 מבוא למדעי המחשב ח'     או
 
  234118 ארגון ותכנות המחשב       מקצועות צמודים
 
  044101 מבוא למערכות תכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094219 הנדסת תוכנה      
  094220 הנדסת תוכנה      
  234121 מבוא לתכנות מערכות      
  234124 מבוא לתכנות מערכות      


השלמות שפת c: רשומות, רשימות מקושרות, מודולים, ניהול זכרון, ניצול סביבת unix וכלי מערכת לבנית תוכנה: מערכת הקבצים, תהליכים, נהלי מערכת, ניהול גרסאות והידור נפרד. תכנות והנדסת תוכנה: ניתוח דרישות. שימוש חוזר, טיפוסי נתונים מופשטים. תכנות מבוסס עצמים, תבניות. מבוא ל- ++c.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 06:47:43