מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לתכנות מערכות - 234121

234121 - מבוא לתכנות מערכות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'     או
 
  044264 מערכות תכנה       מקצועות צמודים
  234118 ארגון ותכנות המחשב      
 
  094219 הנדסת תוכנה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234122 מבוא לתכנות מערכות      
  234124 מבוא לתכנות מערכות      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      


היחוד של תכנות מערכות. המרכיבים של שפת c והדגשת השוני מ-pascal. פיתוח מבני ב- c. רמות התעוד, תכנון בדיקות ותכנון לצורך אחזקה. information hiding. גישה לרמת המכונה. השימוש בסביבת פיתוח ב- unix ו- csh. מבוא לשימוש בתהליכים. make, dbx, pipes. קלט/פלט, מחסניות, תורים ורשימות מקושרות.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:27:31