מקצוע מידע על מקצוע : מערכות הפעלה - 234120

234120 - מערכות הפעלה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
4.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 6 3 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234118 ארגון ותכנות המחשב   (   מקצועות קדם
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
 
  046209 מבנה מערכות הפעלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  046210 מעבדה במערכות הפעלה      
  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה      
  234119 מבוא למערכות הפעלה      
  234123 מערכות הפעלה      
  236364 מבנה מערכות הפעלה      


הקורס מציג את הנושאים המרכזיים של מערכות הפעלה מודרניות, ובפרט: תהליכים וחוטים: זימון והחלפת הקשר, תיאום: בעיית הקטע הקריטי, סמפורים ומשתני תנאי, פסיקות, ניהול זיכרון: דפדוף, זיכרון וירטואלי, מערכת הקבצים. במסגרת התרגול, הסטודנטים יכנסו לעומקה של מערכת הפעלה מתקדמת.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001 john willy abraham silberschatz, peter baer galvin abraham silberschatz, peter baer galvin operating systems concepts 6th ed.

נערך בתאריך 08/12/2022 בשעה 22:48:39