מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למערכות הפעלה - 234119

234119 - מבוא למערכות הפעלה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6   2   2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234118 ארגון ותכנות המחשב   (   מקצועות קדם
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
  044264 מערכות תכנה   ( או
) 234118 ארגון ותכנות המחשב ו -    
 
  094210 ארגון המחשב ומערכות הפעלה       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234120 מערכות הפעלה      
  234123 מערכות הפעלה      


השימוש בשרותי מערכת ההפעלה. ניהול תהליכים: החלפת הקשר, תזמון תהליכים. תאום בין תהליכים מקביליים: בעית הקטע הקריטי, סמפורים, העברת הודעות. ניהול זכרון ראשי, זכרון מדומה. ניהול פסיקות וחריגות, פסיקות שעון. ניהול קלט/פלט. איתחול. מערכות קבצים. טיפול בשגיאות חומרה ותוכנה. הקורס מבוסס על עבודת מעבדה.


נערך בתאריך 03/02/2023 בשעה 04:50:37