מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למדעי המחשב ח" - 234117 (Current)

234117 - מבוא למדעי המחשב ח'
נקודות
זיכוי
4.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב+ג
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
    2 2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234102 מבוא למחשב הנ. מכונות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  234104 מבוא למחשב הנ. כימית - פורטרן      
  234106 מבוא למדעי המחשב ר'      
  234109 מבוא למחשב - פורטרן      
  234111 מבוא למדעי המחשב      
  234112 מבוא למחשב - שפת סי      
  234114 מבוא למדעי המחשב מ'      
  234126 מבוא למחשב - שפת סי אנגלית      
  234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב      
  234128 מבוא למחשב שפת פייתון      
  234130 מבוא למחשב שפת פייתון - בל      
  234221 מבוא למדעי המחשב נ'      
 
  094704 סדנת תכנות בשפת סי       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)
  234108 מבוא לתכנות לרפואנים      


הקורס מיועד לסטודנטים של הנדסת חשמל. מבנה המחשב. גישה אלגוריתמית לפתרון בעיות. מושגי יסוד ותכנות בשפת c. פיתוח תכניות מלמעלה למטה. תכנות מבני. כתיבה ובדיקה מלמטה למעלה. ניפוי שגיאות. תכנון הדפסות ביקורת. הוכחת נכונות חלקית ושלמה של תוכניות. מדדים ליעילות האלגוריתם: סיבוכיות זמן וזכרון. סיבוכיות פולינומיאלית ואקספוננציאלית. דוגמאות לאלגוריתמים אקראיים. בעיות שלא ניתנות להכרעה. מחסנית. תור. יצוגים של ביטויים אריתמטיים ומימוש חישובם באמצעות מחסנית. רקורסיה ומימושה. חיפש לעומק. מיון יעיל.


הערות
שעות המעבדה אינן מופיעות במערכת -
עבודה עצמית בחוות המחשבים.
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ה 17.02.2022 א
  ג 15.03.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
1 סגו 14:30-16:30 ד מר וותד איהאב הרצאה 10 11
          מעבדה 11
641 דייויס 12:30-14:30 ב גב ח'ורי מג'ד תרגול 11
 
1 סגו 14:30-16:30 ד מר וותד איהאב הרצאה 10 12
          מעבדה 12
3 טאוב 12:30-14:30 ה מר ניסנוב שקד תרגול 12
 
1 סגו 14:30-16:30 ד מר וותד איהאב הרצאה 10 13
          מעבדה 13
306 אולמן 14:30-16:30 ב מר וקנין הראל תרגול 13
 
1 סגו 14:30-16:30 ד מר וותד איהאב הרצאה 10 14
          מעבדה 14
9 טאוב 12:30-14:30 ג גב חדאד קטרין תרגול 14
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 20 21
          מעבדה 21
603 אולמן 10:30-12:30 א מר רבינוביץ' דמיטרי תרגול 21
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 20 22
          מעבדה 22
103 אולמן 08:30-10:30 ב מר רחמים אדיר תרגול 22
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 20 23
          מעבדה 23
308 אולמן 12:30-14:30 ה מר לזר צביקה תרגול 23
 
233 אמדו 12:30-14:30 ב ד"ר ויינשטיין יוסף הרצאה 20 24
          מעבדה 24
9 טאוב 14:30-16:30 ד מר אדיבי אוראל תרגול 24
 
          הרצאה 60 69
          מעבדה 69
          תרגול 69


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר בתכנון מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 03/2020 , 2020/2021 קיץ תשפ"א
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998 addison-wesley longman a. kelley and i. pohl a bppk on c 4rd ed.
1988 prentice-hall b. kernighan and d. ritchie the c programming language 2nd. ed.

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:36:46