מקצוע מידע על מקצוע : המדע מאחורי תקשורת המדע - 218218

218218 - המדע מאחורי תקשורת המדע
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  216117 תקשורת המדע       מקצועות קדם


הכרות עם מגוון רחב של מסגרות תיאורטיות המנחות מחקר בתחום המתפתח של תקשורת המדע, כולל תקשורת פוליטית, תקשורת סיכונים, מעורבות ושיתוף הציבור, המדיה החדשים והיבטים של אמון.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להגדיר מהי תקשורת המדע, ובאלו נושאים עוסק המחקר העדכני בתחום.
2. להצביע על המחקרים המרכזיים והחוקרים הבולטים בתחום תקשורת המדע.
3. להציע ניתוח ביקורתי למחקר המתפרסם בכתב עת מקצועי.
4. לפתח הצעת מחקר על בסיס סקירת ספרות ותוך ביסוסה באמצעות מסגרות תיאורטיות הולמות.
5. לתאר את הזיקות, להשוות ולקשור בין תיאוריות חינוכיות לתיאוריות בתחום תקשורת המדע.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
  חובה 2013   pnas 2013 110 )supplement 3( the science of science communication sackler colloquium
6048632 חובה 2014 routledge bucchi,massimiano editor routledge handbook of public communication of science and technology

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:31:34