מקצוע מידע על מקצוע : למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות ב" - 218146

218146 - למידה והנחייה בסביבות מתוקשבות ב'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214907 עולמות זוטא-למידה בסביבות ממוחשבות   (   מקצועות קדם
) 234218 מבני נתונים 1 ו -    
 
  216101 הרשת כסביבה לימודית       מקצועות זהים


סוגיות מתקדמות בלמידה ובהנחייה בסביבות מתוקשבות: למידה מתוקשבת בחינוך הגבוה, תקשוב בקורסים רבי-משתתפים, סוגי לומדים בסביבה מתוקשבת, יצירת קהילה לומדת מקוונת, מטה-קוגניציה בסביבה מתוקשבת, הנחיית מורים להטמעת תיקשוב בבתי ספר, קונסטרוקשיניזם מבוזר, שימוש בעקרונות עיצוב לבניית מיני-קורס מתוקשב, מתן פיגומים ללמידה, בניית פעילויות ידידותיות ופרודוקטיביות, יצירת מרכיבי הערכה מעצבת: התנסות בהנחייה והערכה של מיני-קורס מתוקשב.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2007 mahwah, nj: erlbaum txwim pagxim n:j.m. spector,m.d. txwim pagxim n:j.m. spector,m.d. handbook of research on educational )communication s and technology (3rd edition
2000 madison, wi: atwood publishing collison,g., elbaum, b., haavind, s. r.t facilitating online learning: effective stategies for moderators

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:46:23