מקצוע מידע על מקצוע : תקשורת המדע - 216117 (Current)

216117 - תקשורת המדע
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214226 מדע בתקשורת-תיאוריה ופרקטיקה       מקצועות זהים


נושאים: ניסוח מסר תוך התאמתו לקהל היעד, כתיבה של ידיעה חדשותית בנושא מדע, ראיון, צילום ועריכת כתבה לטלויזיה ופיתוח פורמט. הידע הציבורי בנושא מדע ומקורותיו, מודלים ליחסי הקהילה המדעית עם התקשורת והציבור והמחקר בתחום זה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ' ברעם-צברי אילת הרצאה 10 11
  שרמן הור 16:30-18:30 ג פרופ' ברעם-צברי אילת תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1998   gregory and miller science in public% communication, culture and credibility

נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 04:54:25