מקצוע מידע על מקצוע : דרכי הוראת תכן וייצור הנדסי - 216010

216010 - דרכי הוראת תכן וייצור הנדסי
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  034015 תכן מכני 1       מקצועות קדם
 
  214702 דרכי הוראת הטכנולוגיה-תכן ויצור       מקצועות ללא זיכוי נוסף


ידע ומיומנויות להוראת תכן וייצור הנדסי. נושאים פדגוגיים: קונסטרוקטיביזם חברתי, קונסטרוקציוניזם, למידה משמעותית, למידה מבוססת פרוייקטים ועוד. מחקרים על לימודי תכן וייצור הנדסי. נושא תוכן: סביבות ללימודי תכן וייצור הנדסיבתיכון ובחטיבות הביניים. התנסות בשימוש בסביבות ובפיתוח מערכי למידה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. להפגין ידע של תיאוריות למידה רלוונטיות לחינוך טכנולוגי.
2. לפתח, להציג ולהעריך מערי שיעור בתכן וייצור הנדסי.
3. להפגין היכרות עם תוכניות לימודים במכטרוניקה ובקרה במכונות.
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2006 אורט רייכספלד ע. קלוד ד. בקרה במכונות. חלק א' ב' ג'
חובה 2013 wiley dym c. and little p. engineering design:a project-based introduction.

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 19:13:52