מקצוע מידע על מקצוע : מודלים חישוביים לפרחי הוראה - 214912

214912 - מודלים חישוביים לפרחי הוראה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236343 תורת החישוביות       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  236353 אוטומטים ושפות פורמליות      


אוטומט סופי דטרמיניסטי, אוטומט לא דטרמיניסטי, אוטומט מחסנית, שפות פורמליות, דקדוקים. מכונת טיורינג, שקילות מודלים חישוביים, התיזה של צ'רץ, המכונה האוניברסלית, בעיות בלתי כריעות, רדוקציה, מחלקות p, np, בעיות np-complete. הקורס יילמד תוך דגש על למידה פעילה של הסטודנטים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1991 האוניברסיטה הפתוחה שמואל זקס וניסים פרנסיז אוטומטים ושפות פורמליות
2001 boston: addison-wwsley j.e. hopcroft, r. motwani, j.d. ullman introduction to automata theory, languages and computation

נערך בתאריך 23/10/2020 בשעה 08:32:04