מקצוע מידע על מקצוע : אלגוריתמים נבחרים בתורת הגרפים - 214910

214910 - אלגוריתמים נבחרים בתורת הגרפים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  234111 מבוא למדעי המחשב       מקצועות קדם
 
  234247 אלגוריתמים 1       מקצועות מכילים


מושגי יסוד בגרפים. נושאים מרכזיים: מסלול אוילר, מסלול המילטון, עצים, עץ פורש מינימום, חיפוש לעומק, חיפוש לרוחב, זרימה ברשתות. יושם דגש על שאלות אלגוריתמיות וסיבוכיות פתרונן. הקורס יילמד תוך דגש על למידה פעילה של הסטודנטים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1994 האוניברסיטה הפתוחה דוד הראל אלגוריתמיקה-יסודות מדעי המחשב
1995 האוניברסיטה הפתוחה תומאס ה. קורמן, צ'ארלס א. ליזרסון, תומאס ה. קורמן, צ'ארלס א. ליזרסון, מבוא לאלגוריתמים

נערך בתאריך 17/10/2021 בשעה 18:29:38