מקצוע מידע על מקצוע : דרכי הוראת תכן הנדסי - 214806 (Previous)

214806 - דרכי הוראת תכן הנדסי
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214602 דרכי הוראת טכנולוגיה-חשמל ואלק'2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214702 דרכי הוראת הטכנולוגיה-תכן ויצור      


תהליך תכן במובן הרחב, חשיבת תכן, גישות לתכן הנדסי. קשרי גומלין בין תכן הנדסי וחקר מדעי, מתודולוגיות ללימודי תכן הנדסי. תכן הנדסי ככלי למידה התנסותית מבוססת פרויקטים בתכן וייצור, הנחייה והערכת הישגים בפרויקטי תכן ועבודות גמר. התנסות בביצוע, תיעוד, הנחייה והערכה של פרויקט תכן הנדסי.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א סמסטר קודם
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    14:00-18:00 ב ד"ר קופרמן דן הרצאה 10 11
  שרמן הור 12:30-16:30 ג מר גרינהולץ משה תרגול 11


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2013 wiley dym c. and little p. engineering design: a project-based introduction

נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:17:06