מקצוע מידע על מקצוע : דרכי הוראת הטכנולוגיה-תכן ויצור - 214702

214702 - דרכי הוראת הטכנולוגיה-תכן ויצור
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214806 דרכי הוראת תכן הנדסי       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  216010 דרכי הוראת תכן וייצור הנדסי      


הכשרת כח-אדם להוראה בבתי-ספר טכנולוגיים. יישום עקרונות מיומנויות ההוראה ושיטות ההוראה במקצועות טכנולוגיים להם מצע מדעי. התנסות בבעיות הוראה באמצעות ניתוח שיעורי מורים, הכנת מערכי שיעורים בסיוע אמצעי הוראה והמחשה, בניית דגמים והוראה באמצעותם. עריכת מבחנים במקצועות טכנולוגיים, הערכת הישגים. למידה ומבחן באמצעות מחשב. סיורים במפעלים ובמכונים טכנולוגיים.


נערך בתאריך 10/08/2022 בשעה 04:17:38