מקצוע מידע על מקצוע : דרכי הוראת טכנולוגיה-חשמל ואלק"2 - 214602

214602 - דרכי הוראת טכנולוגיה-חשמל ואלק'2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.


  044105 תורת המעגלים החשמליים       מקצועות קדם
 
  214806 דרכי הוראת תכן הנדסי       מקצועות ללא זיכוי נוסף


הקניית ידע תיאורטי אודות הוראה ולמידה התנסותית בחשמל ואלקטרוניקה. הכרת תוכנית הלימודים התיכונית (ניסויים ופרוייקטונים) בחשמל ואלקטרוניקה. תכנון, הוראה והערכת מערך למידה התנסותית במעבדת חשמל ואלקטרוניקה.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 14:45:51