מקצוע מידע על מקצוע : דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ע - 214409

214409 - דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ע
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  214408 דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחט"ע       מקצועות ללא זיכוי נוסף


במסגרת הקורס דרכי הוראת מדע-טכנולוגיה בחטיבה עליונה יוצג רציונל "מדע לכל" והגישה המשלבת בהוראת המדעים, אוכלוסיית היעד וצרכיה הייחודיים. יודגשו צרכי הוראה והערכה מגוונים המכוונים להקניית אוריינות מדעית טכנולוגית וכוללת הקניית מיומנות באופן מובנה ומדורג ורעיונות מדעיים. תכני הלימוד כוללים הצגת נושאים בין תחומיים כגון: איכות האויר והסביבה, ביוטכנולוגיה, קרינה אלקטרומגנטית, תקשורת, משאבי מים וסוגיות בריאותיות בחברת השפע.


נערך בתאריך 21/09/2021 בשעה 05:31:39