מקצוע מידע על מקצוע : פסיכולוגיה קוגנטיבית - 214107

214107 - פסיכולוגיה קוגנטיבית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  214098 מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיבית       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  214101 פסיכולוגיה חינוכית 1      


האדם כמעבד מידע. הנושאים העיקריים הנם תפיסה (ובכלל זה תפיסה חברתית), זכירה ושכיחה (תיאוריות שונות), התניה קלאסית ואופרנטית כאבני יסוד ללמידה מורכבת, לשון וקומוניקציה לא מילולית. חשיבה, סמלים ומושגים. פתרון בעיות, יצירתיות ומקוריות.


נערך בתאריך 01/12/2021 בשעה 15:27:59